profesjonalne usługi budowlane

Budowa oczyszczalni przydomowych

Oferujemy również:

– przydomowe oczyszczalnie ścieków,

– bezodpływowy zbiornik na ścieki (szamba),

– odwodnienia,

– zbiorniki retencyjne.